Gratis parkering

Århus Charter er glade for, at kunne tilbyde vores chartergæster gratis parkering i Aarhus Airport og Aalborg lufthavn

Betingelser for gratis parkering i Aarhus Airport:

  • Gældende for charterrejser bestilt ved Århus Charter.
  • Gratis parkering er ikke gældende for gæster, der rejser på egen hånd.
  • Parkér i området ‘P1 eller P2’.
  • Ovenstående fremgangsmåde skal følges, selvkøbt parkering, ikke registrerede eller fejlregistrerede parkeringer godtgøres ikke.
  • Århus Charter kan ikke holdes ansvarlig for systemfejl eller uretmæssige bøder ifbm. parkering i lufthavnen. Eventuelle sager herom rettes direkte til parkeringselskabet.
  • Antallet af parkeringer fremgår af rejsebeviset hos Århus Charter - én billet pr. 5 rejsende.
  • Ej anvendte parkeringer kan ikke ombyttes til kontanter eller anden rabat på rejsen.
  • Parkering er kun tilladt i de opmærkede båse. Biler der holder parkeret i køreveje, gangstier, rabatter mm. vil blive flyttet for ejers regning.
  • For hjælp indenfor lufthavnens åbningstid kontaktes passagerservice på tlf. 87 75 70 00 og udenfor lufthavnens åbningstid kontaktes  sikkerhedstjenesten på tlf. 87 75 70 82.
  • OBS. Benytter du normalt App til parkering, skal denne deaktiveres inden indkørsel i parkeringsområdet ved Aarhus Airport. Automatisk betaling via App’en refunderes ikke.

Proceduren for gratis parkering i Aarhus Airport

Ved ankomst til Aarhus Airport parkeres bilen i området ’P1 eller P2’, som er bomfri. Ved indkørsel til lufthavnens parkeringsområde scannes bilens registrerings­nummer automatisk. Gratis parkering vil fremgå af dit rejsebevis som skal fremvises ved check-in.

I forbindelse med check-in skal du registrere din bil på lufthavnens iPads. Herefter modtager du en mail med bekræftelse på, at din gratis parkering er aktiveret.

Proceduren for gratis parkering i Aalborg lufthavn