Til dig der har:

Gratis parkering

Århus Charter er glade for, at kunne tilbyde gratis parkering i Aarhus Airport til alle de chartergæster, der har bestilt deres charterrejse senest d. 29/2-2024 og med afrejse inden d. 2/11-2024.

Betingelser for gratis parkering i Aarhus Airport:

  • Gældende for charterrejser bestilt ved Århus Charter inden 29.02.2024 med afrejse inden 02.11.2024.
  • Gratis parkering er ikke gældende for gæster, der rejser på egen hånd.
  • Parkér i området ‘P1 eller P2’.
  • Ovenstående fremgangsmåde skal følges, selvkøbt parkering, ikke registrerede eller fejlregistrerede parkeringer godtgøres ikke.
  • Århus Charter kan ikke holdes ansvarlig for systemfejl eller uretmæssige bøder ifbm. parkering i lufthavnen. Eventuelle sager herom rettes direkte til parkeringselskabet.
  • Antallet af parkeringer fremgår af rejsebeviset hos Århus Charter - én billet pr. 5 rejsende.
  • Ej anvendte parkeringer kan ikke ombyttes til kontanter eller anden rabat på rejsen.
  • Parkering er kun tilladt i de opmærkede båse. Biler der holder parkeret i køreveje, gangstier, rabatter mm. vil blive flyttet for ejers regning.
  • For hjælp indenfor lufthavnens åbningstid kontaktes passagerservice på tlf. 87 75 70 00 og udenfor lufthavnens åbningstid kontaktes  sikkerhedstjenesten på tlf. 87 75 70 82.
  • OBS. Benytter du normalt App til parkering, skal denne deaktiveres inden indkørsel i parkeringsområdet ved Aarhus Airport. Automatisk betaling via App’en refunderes ikke.

Proceduren for gratis parkering i Aarhus Airport

Ved ankomst til Aarhus Airport parkeres bilen i området ’P1 eller P2’, som er bomfri. Ved indkørsel til lufthavnens parkeringsområde scannes bilens registrerings­nummer automatisk. Gratis parkering vil fremgå af dit rejsebevis som skal fremvises ved check-in.

I forbindelse med check-in skal du registrere din bil på lufthavnens iPads. Herefter modtager du en mail med bekræftelse på, at din gratis parkering er aktiveret.

Hvad koster det at parkere i Århus Lufthavn?

Hvis du ikke køber en rejse hos Århus Charter, vil prisen afhænge af, hvor og hvor længe, du vil parkere. P1 er lufthavnens hovedparkeringsplads tættest på indgangen. Her skal du give 100 DKK for et døgns parkering, 440 DKK for en uge og 720 DKK for to uger. På P2-parkeringspladsen længere væk er der lidt at spare, hvor et døgn koster 80 DKK, en uge 325 DKK og to uger 515 DKK.