Gratis parkering

Køb af gavekort

Udfyld formularen nedenfor for bestilling af rejsegavekort til Århus Charter.

Betalingen overføres til Århus Charters kontonummer:
Reg.nr 7780 Konto nr. 21 72 625

Ved betaling bedes du venligst skrive "Gavekort" og dit navn.

Når betalingen er registreret, vil gavekortet blive fremsendt.
Gavekortet er gældende tre år fra udstedelsesdatoen.