Pas & visum


Som rejsende, er det altid dit eget ansvar at have gyldigt pas og visum. Har du ikke gyldigt pas og visum, kan du afvises i lufthavnen. Hvis det sker, kan Århus Charter ikke holdes ansvarlige. 
Kontroller i god tid, at passet er gyldigt i hele rejseperioden.


Århus Charter anbefaler, at passet er gyldigt i seks måneder efter hjemkomsten, da de fleste lande udenfor Europa har restriktioner om passets gyldighedsperiode. Alle børn skal have eget pas.

Vær venligst opmærksom på, at der er visumtvang i visse lande for ikke-danske statsborgere. Det er dit eget ansvar at undersøge, om du skal have visum, hvis du ikke er dansk statsborger.
Det påhviler den rejsende selv at kontakte det pågældende lands ambassade for at undersøge, hvorvidt visum er nødvendigt. Århus Charter kan ikke påtage sig ansvaret for følgerne af manglende eller ikke gyldigt visum eller pas.

Rejsende kan nægtes indrejse, hvis passet er beskadiget.

Du kan finde de gældende regler på nedenstående links
https://www.borger.dk/transport-trafik-rejser/Pas/Regler-om-pas

http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/pas-og-visum
(Til venstre på denne side kan du vælge de specifikke informationer for det enkelte rejsemål)