Disclaimer

Vi tager forbehold for trykfejl på hjemmesiden. Århus Charter er ikke ansvarlig for indholdet på andre websteder, som Århus Charter linker til.

I det omfang intet andet er foreskrevet i tvingende lov, er Århus Charter ikke ansvarlig for nogen direkte eller indirekte skader/tab, som kan forekomme i forbindelse med anvendelse af aarhuscharter.dk eller websteder, som aarhuscharter.dk linker til eller informerer om, eller som kan opstå ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Copyright
Alt materiale på Århus Charters website er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Al kopiering er derfor forbudt.