Hvis du ansøger om en stilling hos Århus Charter

Når du søger en stilling hos Århus Charter behandles de oplysninger, som du har givet Århus Charter i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

Århus Charter bruger oplysningerne til at vurdere, om Århus Charter ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

Det er alene relevante ledere og medarbejdere, for hvem det kunne være aktuelt og IT-administratorer, der med personlige passwords har adgang til dine oplysninger.

Ansøgninger fra kandidater, der ikke ansættes, opbevares som hovedregel i 6 måneder efter afslaget er givet. Århus Charter indhenter samtykke fra ansøgeren til opbevaring af ansøgningen i rekrutteringssystemet.

Århus Charter kan i visse tilfælde også videregive dine personoplysninger, hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Når du sender din ansøgning skal du udtrykkeligt angive, hvilke selskaber i Århus Charter koncernen som du er interesseret i at blive ansat i. Vi deler kun din ansøgning med de selskaber, du har udtrykt interesse for.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Århus Charter behandler om dig, enten i forbindelse med opdatering af dine oplysninger, eller fordi du ønsker at Århus Charter sletter dine oplysninger, kan du rette henvendelse til Århus Charter via e-mail: info@aarhuscharter.dk

Du har til enhver tid ret til indsigt, berigtigelse, sletning samt at gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. Hvis du mener, at vi har behandlet dine oplysninger forkert, kan du endvidere klage til Datatilsynet.