Billetter

Billetter sendes direkte pr. e-mail efter rejsebestilling. Ved indbetalinger eller ændringer på billetten sendes automatisk en opdateret billet. Du kan således vente med at printe din billet, til du har den endelige version efter indbetaling af restbeløb. Billetten skal medbringes på rejsen og forevises i lufthavn, samt ved ankomst til hotellet på destinationen.

Korrekte oplysninger
Ved modtagelse af billetten bedes du se efter, om oplysningerne og specifikationerne er korrekte. Det er den rejsendes eget ansvar at kontrollere dette. Det er vigtigt, at navnet på den rejsende står anført på billetten nøjagtigt som i vedkommendes pas. I modsat fald kan lufthavnens sikkerhedspersonale nægte dig adgang ombord på flyet.

For navneændring se her 
Skulle der ske ændringer i din adresse, eller dit telefonnummer, er det vigtigt, at du giver Århus Charter besked derom, så vi kan kontakte dig, skulle det blive nødvendigt.

Pas og visum
Det er den rejsendes eget ansvar at medbringe nødvendig og gældende papirer og dokumentation, såsom pas og visum. 

Pas
I de fleste lande skal passet være gyldigt minimum 6 måneder efter hjemkomst. Alle børn skal endvidere medbringe eget pas. Det er kommunernes Borgerservice, der håndterer henvendelser vedrørende pas, herunder også fornyelse af passet.

Visum
Nogle lande kræver, at den rejsende har et visum, og ansøgning herom skal ske direkte til landets ambassade. For nærmere information, kontaktes den aktuelle ambassade. 
Læs mere om visumreglerne på Udenrigsministeriets hjemmeside her

Læs mere om bestillingen af din rejse her