Gratis parkering

Gratis parkering

Århus Charter er glade for, at kunne tilbyde vores chartergæster gratis parkering i Aarhus Airport.

I Aarhus Airport er der mere end 1.500 parkeringspladser til rådighed for lufthavnens passagerer, fordelt på tre parkeringsområder. Parkeringsområderne i lufthavnen er både videoovervågede og oplyste, og bagagevogne er tilgængelige.

Gratis parkering tilbydes kun til gæster, der rejser på charterferie med Århus Charter.

Proceduren er som følger:

Ved ankomst til Aarhus Airport parkeres bilen i området ’P2’, som er bomfri. Ved indkørsel til lufthavnens parkeringsområde scannes bilens registrerings­nummer automatisk. Gratis parkering vil fremgå af dit rejsebevis som skal fremvises ved check-in.

I forbindelse med check-in skal du registrere din bil på lufthavnens iPads. Herefter modtager du en mail med bekræftelse på, at din gratis parkering er aktiveret.

Betingelser for gratis parkering i Aarhus Airport:

  • Gældende for charterrejser bestilt ved Århus Charter.
  • Gratis parkering er ikke gældende for gæster, der rejser på egen hånd.
  • Parkér i området ‘P2’.
  • Ovenstående fremgangsmåde skal følges, selvkøbt parkering, ikke registrerede eller fejlregistrerede parkeringer godtgøres ikke.
  • Århus Charter kan ikke holdes ansvarlig for systemfejl eller uretmæssige bøder ifbm. parkering i lufthavnen. Eventuelle sager herom rettes direkte til parkeringselskabet.
  • Antallet af parkeringer fremgår af rejsebeviset hos Århus Charter - én billet pr. 5 rejsende.
  • Ej anvendte parkeringer kan ikke ombyttes til kontanter eller anden rabat på rejsen.
  • Parkering er kun tilladt i de opmærkede båse. Biler der holder parkeret i køreveje, gangstier, rabatter mm. vil blive flyttet for ejers regning.
  • For hjælp indenfor lufthavnens åbningstid kontaktes passagerservice på tlf. 87 75 70 00 og udenfor lufthavnens åbningstid kontaktes  sikkerhedstjenesten på tlf. 87 75 70 82.
  • OBS. Benytter du normalt App til parkering, skal denne deaktiveres inden indkørsel i parkeringsområdet ved Aarhus Airport. Automatisk betaling via App’en refunderes ikke.

 

 
 
 
 
 
;
Dette websted bruger cookies og andre sporingsteknologier til at hjælpe med navigation og din evne til at give feedback, analysere din brug af vores produkter og tjenester, hjælpe med vores salgsfremmende og marketingmæssige indsats og levere indhold fra tredjepart. Om cookie-politikker