Gratis parkering

Afbestillingssikring

Afbestillingssikringen dækker, hvis du skulle være uheldig at blive syg inden afrejse, og vi anbefaler dig derfor at tegne denne forsikring, enten gennem Århus Charter eller gennem dit eget forsikringsselskab.

Afbestillingssikringen skal være tegnet og betalt senest sammen med indbetalingen af depositum, og kan ikke opsiges efterfølgende.

Annullering af ferie inden afrejse - med afbestillingssikring
Med en afbestillingssikring er du berettiget til at afbestille og få refunderet din rejse med fradrag af prisen for afbestillingssikringen. Afbestillingssikringen koster hos Århus Charter kr. 195,- pr. person. Afbestillingssikring til oversøiske rejsemål, som Maldiverne, koster kr. 398,- pr. person. 
Århus Charter orienteres straks efter, at det dækningsberettigede forhold er opstået, hvorefter dokumentation indsendes og tilbagebetalingsprocessen igangsættes.

Afbestillingssikringen dækker, hvis du ikke kan tage på ferie af én af følgende grunde:

  1. Hvis forsikrede, eller dennes ægtefælle, samlever, børn, forældre, svigerforældre, svigerbørn, børnebørn, søskende, bedsteforældre, svigerinder, svogre eller rejseledsagere afgår ved døden eller rammes af akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst, der kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed.
  2. Hvis der umiddelbart før afrejsen har været brand eller indbrud i dit private hjem, og hvis dette vanskeliggør deltagelse i rejsen.
  3. Hvis der umiddelbart før afrejsen har været brand, indbrud eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse på din arbejdsplads, og hvis dette vanskeliggør deltagelse i rejsen.


Refundering af rejsen sker under forudsætning af relevant dokumentation for, at rejsen ikke kan gennemføres, såsom lægeerklæring, politirapport eller lignende. Eventuelle omkostninger til dokumentation afholdes af gæsten. Århus Charter forbeholder sig ret til at foretage egne undersøgelser og kontrollere den forelagte dokumentation.

Annullering af ferie inden afrejse - uden afbestillingssikring
Ved afbestilling uden afbestillingssikring gælder følgende regler:

Mindre end 7 dage før afrejse: 
Du skal betale hele rejsens pris.

Fra 20 til 7 dage før afrejse:
Du skal betale 80 % af hele rejsens pris.

Fra 59 til 21 dage før afrejse:
Du skal betale 60 % af hele rejsens pris.

Indtil 60 dage før afrejse:
Du skal betale depositum.