Gratis parkering

Rejseforsikring

Hos Århus Charter anbefaler vi altid vores gæster at dække sig totalt ind med en rejseforsikring på rejsen. Det er gæstens eget ansvar at sørge for tilstrækkelig dækning på rejsen. 

Århus Charter samarbejder med Gouda Rejseforsikring, hvor der kan tegnes årsrejseforsikring for enkeltpersoner eller husstanden (samme adresse). Af tillægsforsikringer kan vælges bagage og/eller ulykkesforsikring.

Du er måske allerede helt eller delvist dækket via en husstandsforsikring eller lignende, det er derfor en god idé at forhøre dig hos dit forsikringsselskab, hvorvidt du er dækket tilstrækkeligt ind. Da den offentlige rejsesygesikring på det gule sygesikringskort blev afskaffet pr. 1. august 2014, var det ikke uden konsekvenser for danskerne, som hidtil har haft bedre forhold end de fleste andre EU-borgere. Som bekendt sidestiller det blå EU-sygesikringskort danskerne med borgere i det pågældende land, og der kan visse steder være en egenbetaling. For mere info se: www.huskdetblaa.dk

Har du en kronisk eller eksisterende lidelse?

Har du en kronisk eller eksisterende lidelse/sygdom, der ikke er stabil, eller har du været syg for nylig, kan det være hensigtsmæssigt at søge om forhåndsgodkendelse for at få afklaret, om du vil være dækket for lidelsen eller følger af denne. Du kan læse mere om forhåndsgodkendelse her.

Er du fyldt over 70 år?

Hvis du er fyldt 70 år og dermed seniorer, og du har bestilt en Gouda Rejseforsikring som tilkøb til din ferie uden for EU/EØS lande, skal du udfylde en helbredserklæring og indsende til Gouda Rejseforsikring forud for rejsen. Gouda skal godkende heldbredserklæringen, for at forsikringen er gældende. På rejser indenfor EU/EØS lande er der ikke krav om indsendelse af heldbredserklæring.
Læs mere om helbredserklæring her.

 

 Læs om vores afbestillingsforsikring her